Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Marja'sShop, handelsnaam van VOF Vermeij-Wensink, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22033085. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Marja'sShop door middel van het klantensysteem van Marja'sShop en de verwerkingen via onze website www.marjasshop.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.


Marja'sShop respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Marja'sShop . U dient zich ervan bewust te zijn dat de Marja'sShop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Marja'sShop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Marja'sShop en noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Deze gegevens zijn: Uw naam, adres, postcode, woonplaats, mailadres, telefoonnummers en indien u daadwerkelijk een bestelling bij ons plaatst en afrond, ook uw bankgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Marja'sShop worden gebruikt om u te informeren over onze producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden nadat u ons daarvoor vooraf expliciet toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van emails van Marja'sShop te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Marja'sShop. Toegang tot de gegevens hebben de medewerkers van Marja'sShop, en medewerkers van die bedrijven waarvan Marja'sShop gebruikt maakt voor haar reguliere bedrijfsuitoefening. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan hen die zich met de website bezighouden, de transporteur waarvan wij gebruik maken en onze accountant. Wij verstrekken uw persoonsgegevens dus niet aan derden voor commerciële doeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Marja'sShop.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te laten verwijderen wanneer geen enkele transactie heeft plaatsgevonden. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden door middel van een berichtje aan ons.

 

Bewaartermijn

Marja'sShop bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan één kalender jaar wanneer er geen transactie heeft plaatsgevonden. Wij hanteren de wettelijke termijnen wanneer er een daadwerkelijke transactie heeft plaatsgevonden.

 

Cookies

Marja'sShop is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening via de webshop te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te doen stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Marja'sShop gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan Marja'sShop ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.

De website Marja'sShop gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website www.marjasshop.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker eventueel kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Uw toestemming

Bij uw bezoek aan de website Marja'sShop vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van cookies. U kunt uw toestemming op ieder moment wijzigen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Marja'sShop. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.